Načítání obsahu...
Výstavy

Výstavy

OKO BERE

OKO BERE

Výtvarnice Ivana Štenclová je regionální umělkyně, která tvoří portréty, při své tvorbě využívá bohaté spektrum výtvarných prostředků.  K hlavnímu vyjádření formálně nejlépe slouží figurální kompozice, portrét a autoportrét, hlavním gró výtvarného projevu jí je grafický princip.

Přestože používá neobvyklé výtvarné techniky, kresba je základem jejích obrazů – vyjadřuje se v liniích, nikoliv v barevných plochách. Vytváří tak díla na pomezí obrazu, reliéfu a objektu. Jako podklad jí kromě plátna slouží sololitové desky, použitá prostěradla, rentgenové snímky, ale v poslední době také plechy. Technické a dekorativní efekty nejsou v pojetí Ivany Štenclové nikdy samoúčelné – vždy jsou ve službě významu obrazu. Ten je často mnohovrstevnatý. Systematicky se zabývá dekódováním vytěsněných traumat a obnažováním především rodinných vztahů. 


                                                Kateřina Neumannová


Projekt Milan Dobeš Museum je pro jeho význam podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, SVETLIK ART FOUNDATION a Milan Dobeš Museum, nadační fond.