Načítání obsahu...
Výstavy

Výstavy

Milan Grygar

Milan Grygar

Milan Grygar patří ke generaci autorů, kteří prošli uměleckým školením krátce po konci druhé světové války a na přelomu 50. a 60. let navázali rychlým přechodem k abstrakci na aktuální proudy evropské neoavantgardy. Ve své tvorbě tíhne k oproštěnému výrazu a práci s kontrolovanou náhodou a zcela ojedinělým způsobem spojuje zájem o vizuální a zvukovou stránku uměleckého projevu.

Od 70. do začátku 90. let se Grygar věnoval kresbám soustavně narušovaných geometrických struktur např. Lineárních partitur. Rytmus struktury nabourává chybami v celkovém vzhledu díla. Zásah do logiky celku spočívá často jen v jejím mírném posunutí nebo nenápadném vybočení z jednotné barevnosti mřížky nebo rytmu řádků. Na lineární partitury navázal pronikajícími se geometrickými tělesy na hranici trojrozměrnosti v cyklu Prostorových partitur.

Od roku 1996 Milan Grygar kontinuálně zpracovává téma Antifon. Jedná se o přepisy hudebního verše do výtvarné podoby (významem slova antifona je původně myšlen liturgický zpěv, zpívaný střídavě sborem a knězem nebo dvěma sbory). Čtvercová plátna člení autor pomocí principu zlatého řezu a vytváří na nich monochromní barevná pole. Barva reprezentuje prostorové a zvukové vazby, je ale vybírána bez formálních omezení vždy tak, aby výsledný vizuální efekt splňoval představy a záměry autora. Některé realizace antifon tvoří páry, diptychy.

Milan Grygar stále neúnavně zkoumá své velké téma – vzájemnou interakci prostoru, barvy, zvuku, světla a času v ploše obrazu či kresby. V poslední době tyto snahy můžeme postihnout v cyklech Obrazy - Partitury a Stupnice. S vírou objevitele, zarputilostí maratonského běžce, přesností matematika, zručností malířského mistra i kouskem štěstí, které však čeká jen na připravené, dál hledá odpovědi na své otázky v krajině všeobjímajícího ticha.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 2. července 2020 v 16:00, Milan Dobeš Museum, Multifunkční aula Gong.

                                          Kateřina Neumannová

Projekt Milan Dobeš Museum je pro jeho význam podporován z rozpočtu Moravskoslezského kraje, SVETLIK ART FOUNDATION a Milan Dobeš Museum, nadační fond.