Načítání obsahu...
Stálá expozice

Stálá expozice

Z documenty 4, Kassel 1968

Z documenty 4, Kassel 1968

Práce Milana Dobeše byla v 60. letech ceněna Leo Popperem, Udo Kultermannem a Oto Bihalji-Merinem. Byla akceptována světovými odborníky jako jedna ze zakladatelských osobností kinetického umění. V roce 1968 se společně se Zdeňkem Sýkorou a Jiřím Kolářem zúčastnil jako zástupce Československa documenta 4, tehdy nejvýznamnější přehlídky aktuálního umění. Zde vystavoval po boku níže uvedených světových autorů. S mnohými z nich jej pojilo přátelství.

Více o autorech:

Alberto Biasi –  je italským průkopníkem kinetického umění a op-artu. Jeho živá geometrická díla se vyznačují matematickou přesností a propracovanou symetrií, která nabízí iluzorní pocit pohybu, i když práce zůstává dokonale klidná

François Morellet – francouzský malíř a sochař, považovaný za jednoho z hlavních hráčů geometrického abstrakce druhé poloviny 20. století a předchůdce minimalismu.

Gyula Kosice – argentinský sochař,se slovenskými kořeny, představitel kinetického a světelného umění.

Richard Anuszkiewicz – americký malíř, považovaný za hlavního představitele Op Artu, zabývá se optickými změnami. Většina jeho děl zahrnuje vizuální zkoumání formálních strukturních a barevných efektů, z nichž mnohé jsou vnořenými čtvercovými podobami, podobně jako dílo jeho mentora Josefa Alberse.

Richard Paul Lohse – švýcarský malíř a grafický designér, jeden z hlavních představitelů konkretismu a konstruktivismu.

Getulio Alviani – italský tvůrce, mezinárodně uznávaný představitel opticko-kinetického umění..

Jiří Kolář – česká básník, autor experimentální a vizuální poezie, dramatik, překladatel, sběratel umění a mecenáš samizdatové literatury a mladých umělců. Je jedním z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autorem mnoha originálních výtvarných technik.

Josef Albers – americký malíř německého původu, představitel abstraktního malířství a op-artu. Barevné kombinace překrývajících se čtverců byly přesně v souladu s jeho teoriemi barvy.

Zdeněk Sýkora – český malíř, patřil ke světovým průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla. V jeho obrazech se promítá svět v neustálém pohybu i snaha pochopit jeho zákonitosti.

Victor Vasarely – maďarsko–francouzský malíř, grafik a sochař, obecně považovaný za jednoho ze zakladatelů op-artu a kinetického umění. V roce 1955 definoval ve svém Žlutém manifestu myšlenku sériového šíření uměleckého díla. Svojí tvorbou ovlivnil také reklamu, propagaci, dekorativní umění, módu a architekturu.