Načítání obsahu...
Stálá expozice

Stálá expozice

Přátelé Milana Dobeše

Přátelé Milana Dobeše

Více o autorech:

Henryk Stażewski – polský malíř, považovaný za průkopníka klasické avantgardy dvacátých a třicátých let 20. století. Byl předním představitelem konstruktivistického hnutí a spoluzakladatelem geometrického abstraktního uměleckého hnutí.

Hugo Demartini – český sochař, patřil do tzv. české konstruktivistické školy, stal se jedním z protagonistů neokonstruktivismu.

Ryszard Winiarski – polský malíř, spojil konstruktivismus s teorií případů, vytvořil matematickou formu vizuálních tvarů, které důsledně aplikoval ve své práci, pracoval na geometrických kompozicích svítících svíček s názvem Geometrie nebo na Šanci na meditaci

Zdeněk Sýkora – český malíř, patřil ke světovým průkopníkům využití počítače při přípravě výtvarného díla. V jeho obrazech se promítá svět v neustálém pohybu i snaha pochopit jeho zákonitosti.

Jiří Kolář – český malíř a básník, jeden z nejvýznamnějších českých výtvarníků a autor mnoha originálních výtvarných technik.

Janusz Kapusta – polský výtvarník, vynálezce geometrického tělesa s názvem K-dron.

Václav Boštík – český malíř, grafik, ilustrátor. Tvůrce abstraktní tvorby, v níž řešil základní otázky bytí prostřednictvím jednoduchých geometrických tvarů a hry světla daného kombinací barev.

Jan Kubíček – od konce 50. let se řadil k experimentálnímu proudu v českém umění, patřil k úzkému okruhu autorů, kteří zasvětili svou tvorbu racionálnímu geometrickému umění.

Yaacov Agam  izraelský malíř a tvůrce objektů, experimentální umělec nejlépe známý svými příspěvky k optickému a kinetickému umění.

Stanislav Kolíbal  český sochař a výtvarník, významný představitel českého konceptuálního umění.

János Fajó – maďarský malíř, vychází z geometrických tradic a umění konstruktivismu.  Jeho díla jsou ovlivňována op-artem a minimálním uměním.

Rudolf Uher – slovenský sochař, ztvárňoval svět i přírodu vcelku, synteticky a intuitivně. Vytvořil syntézu geometrického tvarosloví spojeného s monumentálním vyjádřením.

Radoslav Kratina – český sochař, průmyslový návrhář, jeho plastiky jsou logickou konstrukcí prvků, jejichž podobu lze měnit, jeho umění vychází z dobových kinetických a neokonstruktivistických tendencí.

Richard Paul Lohse – švýcarský malíř a grafický designér, jeden z hlavních představitelů konkretismu a konstruktivismu.

Thomas Lenk – německý sochař. Proslavil se vrstvovými sochami vytvořenými v šedesátých letech. Od sedmdesátých let pracoval na architektonických projektech a zvukových sochách.