Načítání obsahu...
Stálá expozice

Stálá expozice

Polská geometrie / TRADICE x SOUČASNOST

Polská geometrie / TRADICE x SOUČASNOST

Více o autorech:

Aleksandra Kowalczyk – je absolventkou akademie výtvarných umění ve Varšavě. Specializuje se na komerční fotografii. Její obrazy představují architekturu, kterou se nesnaží zkopírovat, ale zcela nově vytvořit. Ve svých obrazech chce na poukázat na její pevnost a formu, bez okolních budov a lidí. Skladby jsou tedy syrové a prázdné. 

Anna Osiecka – je absolventkou akademie výtvarných umění. Leitmotivy jejich obrazů jsou spirály víry, cyklony a kruhy, které symbolizují změny, cesty, nejistoty, ale také symboly stability a zjevnosti. Malováním obrazů objevuje nová vnitřní a vnější území, poznává sebe  a svět, který ji obklopuje. 

Dominika Radomska – vystudovala akademii výtvarných umění v Lodzi v oboru grafika a malba. Její díla jsou v soukromých sbírkách v Polsku i zahraničí.

Henryk Stażewski – polský malíř, považovaný za průkopníka klasické avantgardy dvacátých a třicátých let 20. století. Byl předním představitelem konstruktivistického hnutí a spoluzakladatelem geometrického abstraktního uměleckého hnutí.

Kajetan Sosnowski – vystudoval na Varšavské akademii výtvarných umění, Po druhé světové válce se aktivně zapojil do organizace polského uměleckého život. Patří k zakladatelům varšavské skupiny 55 a Galerie Krzywe Kolo (1955).

Patrycja Nurkan – absolventka akademie výtvarných umění v Lodzi. Zabývá se kresbou, malbou a experimentálním tiskem. 

Ryszard Winiarski – polský malíř, spojil konstruktivismus s teorií případů, vytvořil matematickou formu vizuálních tvarů, které důsledně aplikoval ve své práci, pracoval na geometrických kompozicích svítících svíček s názvem Geometrie nebo na Šanci na meditaci

Wojciech Fragor – byl polský grafik, malíř, sochař a spoluzakladatel polské školy plakátů. V roce 1970 měl jako jediný polský umělec samostatnou výstavu v muzeu Solomon R. Guggenheim v New Yorku.