Treść ładuje się...
Wsparcie

Wsparcie

Wspierajcie nasze projekty

Wspierajcie nasze projekty

Zostańcie naszymi członkami lub partnerami i wspierajcie nas w naszym dążeniu. Dzięki temu możecie aktywnie się dołączyć do projektu mającego za cel uchowanie jednego z głównych filarów miasta i regionu dla przyszłych generacji, a także korzystać z przewag dla Waszych pracowników i klientów.

Stowarzyszenie Dolny Obszar Witkowice powstał za celem przygotowania i realizacji projektów na zmianu terenu Dolny Obszar Witkowice. W dniu dzisiejszym zarządzamy zabytkami industrialnymi: Kopalnia Hlubina, wielkie piece i koksownia huty Witkowice. W 2002 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów nr 337/2002 Sb. (Dz. U. Republiki Czeskiej), huta została wpisana na listę narodowych zabytków kultury i w 2008 roku wpisana została na listę europejskiego dziedzictwa kulturowego. Obiekty na obszarze LANDEK PARK, którym opiekuje się także stowarzyszenie, zadeklarowane są przez Ministerstwo Kultury RP jako zabytki kultury, a obszar znajduje się w strefie zabytków ochronnych "Narodowe Zabytki Przyrody Landek."

Nasze projekty przynoszą regionu wyjątkową możliwość połączyć przeszłość z współczesnością i przyszłością. Dzięki naszemu stowarzyszeniu powstało efektywne połączenie zarządzania i kierowania projektu najbardziej znaczących historycznych i technicznych zabytków w regionu. 

Oferta wynajmu

Program partnerski Dolních Vítkovic

Program partnerski STC