Treść ładuje się...
Stojąca ekspozycja

Stojąca ekspozycja

Obiekty kinetyczne

Obiekty kinetyczne

Fenomenem światła i jego związkiem z ruchem i kinetyką Dobeš zaczął interesować się od 60 lat, wynikiem tych zainteresowań są artystyczne kolaże (Pulsujące rytmy, Latarnia morska). Inną sferą zainteresowań Dobeša są obiekty wykorzystujące naturalne właściwości zaciemnienia światła. Od lat 80 w twórczości artysty pojawiają się reliefy utworzone z folii aluminiowej. W latach 90 Dobeš zaczął eksperymentować z twórczością związaną z związkiem między liniami i powierzchniami.