Treść ładuje się...
Oferta wynajmu

Oferta wynajmu

Aula wielofunkcyjna Gong

Wyjątkowy teren industrialny byłej huty w Dolnym obszaru Witkowic pokazuje  wrażliwe wbudowanie do konstrukcji byłego zbiornika gazu - dziś Aula wielofunkcyjna Gong. V samym sercu tego niezwykłego budynku widz może zobaczyć  także niespotykan ą, z ideą stworzoną przestrzeń muzeum z dziełami sztuki znakomitego czechosłowackiego artysty, przedstawiciela abstrakcji geometrycznej i konstruktywizmu dynamicznego, Milana Dobeša i innych światowych artystów.